${edit}${/edit(text,6-48,Alt Tagi)}

Proje yönetimi, nadiren müstakil verdiğimiz hizmetlerden olup, daha ziyade şirketin ana fonksiyonları olan taahhüt/inşaat ve gayrimenkul geliştirme faaliyetlerinin omurgasını oluşturan temel fonksiyondur.

Firmamızın ürettiği ya da geliştirdiği her proje kendine has özellikler sergilediğinden, öncelikle deneyimli, lider ruhlu proje yöneticilerimiz her yeni proje için bir iş planı hazırlar. Birden fazla proje arasından seçim gerekliliği durumunda projenin amacı, avantajları ve dezavantajları belirlenerek diğer projelere göre önem sırasına sokulur, seçim yapılır.

Projede çalışması planlanan departmanlar ve amaçları belirlendikten sonra hareket planı çerçevesinde işin detaylı planlaması yapılır; gerekli süre, bütçe ve kaynaklar (insan gücü ve ekipman) belirlenir. Yüksek performanslı bir proje ekibi oluşturulur.

Projenin gidişatı yöneticiler tarafından kontrol edilerek projenin kalite, maliyet ve zamanlama dengesi korunur. Risk yönetimi ve kalite kontrol süreçleri ile olası tehditler minimalize edilir veya ortadan kaldırılır. İşin sonunda ilgili raporlamalar yapılarak dosya kapatılır.